Stand: 11.2016
Copy Widget 
P. Name 
1Long MA
2Zhendong FAN
3Xin XU
4Jike ZHANG
5Jun MIZUTANI
6Dimitrij OVTCHAROV
7Chun Ting WONG
8Vladimir SAMSONOV
9Chih-Yuan CHUANG
10Youngsik JEOUNG
11Timo BOLL
12Bo FANG
13Marcos FREITAS
14Simon GAUZY
15Sangsu LEE
16Saehyuk JOO
17Yu ZHOU
18Peng TANG
19Koki NIWA
20Stefan FEGERL